‘Sûvels uit Bolsward’ staan aan de basis voor Foodcongres

Vier enthousiaste Food-professionals uit Bolsward organiseren bij de start van de Dutch Food Week 2024 een congres over Food. Het congres is van (inter)nationale allure. Sprekers van faam gaan ons inspireren met de meest uptodate kennis.

Trends en ontwikkelingen in de gehele keten rondom Food komen aan bod;

Wat kunnen we verwachten, waar liggen kansen en hoe kunnen we daarop anticiperen?

’s Ochtends is er een plenair programma en ’s middags zijn er tal van deelsessies waar je aan deel kunt nemen. Uiteraard wordt er ook aan de inwendige mens gedacht. Voor de lunch wordt het Broereplein omgetoverd tot een Foodmarkt met zowel regionale als internationale culinaire hoogstandjes.

4 Oktober 2024 vormt Bolsward dan ook het kloppend hart van de food sector in Noord-Nederland!

De initiatiefnemers:

Voorzitter Sjoerd IJdema denkt als Bolswarder met weemoed aan de zuivelschool terug maar kijkt vooral naar de toekomst. “Tegenwoordig vormen de boeren, de zuivelindustrie en alle food producerende bedrijven een enorme economische kracht in Noord Nederland. Dat inspireert tot dit initiatief. maar dan wel in Bolsward natuurlijk”, aldus IJdema namens Frisian Foodture ’24.

Vrijdag 4 oktober vindt het congres plaats. Er worden rond de 300 deelnemers verwacht uit de (inter)nationale voedingsbranche. “Overal in de foodbranche kom je mensen tegen die zijn afgestudeerd aan de Zuivelschool. Die nemen nu prominente posities in binnen de keten. “Mooi om die mensen weer eens terug te halen naar het hart van onze regio. Met de blik vooruit en samen werken aan duurzame voedselveiligheid en voedselverspilling voorkomen”, spreekt Erik Kooistra, franchiser van de Jumbo Supermarkten.

Melkveehouder en voorzitter van VNO NCW Friesland, Sjoerd Galemaverwacht veel inspiratie op te doen bij het onderwerp ‘zuivel’. “Er speelt van alles in de branche. Kiezen voor bulk of biologisch, de natuurinclusieve landbouw en de macht van het winkelschap. De zuivelbedrijven in Noord Nederland laten zich vertegenwoordigen door de NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie). Zij innoveren volop en dat leidt tot nieuwe markten en inzichten. Zo weten we nu al wat straks op ons bordje ligt, letterlijk en figuurlijk”, aldus Galema.

De dag voor het congres is het Bolletongersdei in Bolsward. “Een uitstekend decor voor dit groots opgezette congres”, aldus Martin Wijnia eerst werkzaam bij de Zuivelschool en nu bij diens rechtsopvolger, hogeschool Van Hall Larenstein. “De Bolswarder Zuivelschool behoort tot de wortels van de Friese kenniseconomie. In een periode van ruim honderd jaar werden een paar duizend zuivelexperts en later levensmiddelentechnologen opgeleid in de Friese Hanzestad. De reputatie van de Zuivelschool gaf Bolsward de dynamiek van een studentenstad en vervulde de stad met trots. Als bestuur zijn we er nu al trots op dat tientallen voormalige studenten zich nu inzetten om alle studenten van toen te mobiliseren samen Frisian Foodture te vieren.