In de deelsessie Zuivel schetsen vooraanstaande sprekers de toekomst van het zuivellandschap.

Eke Folkerts, voorzitter van de AJF Agrarische Jongeren Fryslân zal de deelsessie Zuivel leiden. Eke is Office Manager bij de Dairy Campus, melkt daar net zo makkelijk de koeien en werpt zich op als belangenbehartiger voor een nieuwe generatie boeren in de regio.

Een van de sprekers is Theo Spierings, de afgelopen zes jaar topman van Fonterra, een van werelds grootste zuivelondernemingen. Daarvoor werkte hij 25 jaar in verschillende functies bij Friesland Foods, onder meer in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Spierings zal zijn visie geven op de uitdagingen waar de mondiale zuivel voor staat.

Oscar Meuffels, directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie, schetst het perceptief voor de Nederlandse zuivelsector. Wat is er gaande in de zuivelketen? Welke trends in de markt bespeuren de zuivelondernemingen en hoe spelen zij daar op in?

Tot slot maakt Dick Veerman van Foodlog.nl u wereld- en wegwijs in de echte wereld, weg van de obligate discoursen en beleefdheden. Hij geeft aan welke rol zuivel gaat spelen in de werkelijke duurzaamheidsdiscussies die de komende 5-10 jaar het wereldtoneel gaan beheersen. Ook staat hij stil bij het belang van een stabiele thuismarkt voor zwaar op export gerichte zuivelbedrijven..

Eke Folkerts

Theo Spierings

Oscar Meuffels

Dick Veerman