Ons voedsel wordt met liefde en aandacht gemaakt. De ingrediënten leggen soms een hele weg af voordat ze op ons bord belanden. Het is dan ook belangrijk om goed met ons eten om te gaan.

Wereldwijd gaat één derde van ons eten verloren. Dit gebeurt overal: bij de oogst, tijdens opslag en transport, in supermarkten en horeca, maar vooral bij de consument thuis. In Nederland gooien we elk jaar ruim 2 miljoen ton aan voedsel weg met een waarde van 4 miljard Euro. Deze voedselverspilling leidt tot extra energiegebruik, CO2-uitstoot, onnodig gebruik van grondstoffen en afval. Reductie is essentieel om een groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Ook is belangrijk om resten zo hoog mogelijk en economisch rendabel te verwaarden, het liefst naar humane consumptie.

In 2030 moet onze nationale voedselverspilling gehalveerd zijn. Begin 2018 is de Taskforce Circular Economy in Food (TCEF) agenda “Samen tegen voedselverspilling” gelanceerd, welke door een groeiend aantal partijen wordt omarmd.

Martijntje Vollebregt, onderzoeker bij Wageningen Research werkend aan duurzame procestechnologie en reductie en verwaarding van resten uit de voedselketen, licht de TCEF aanpak toe en presenteert een aantal verwaardingscases.

Duurzamer produceren van voedsel is mogelijk. Hierbij is inzicht in de foodprint ofwel voedselafdruk van uw producten noodzakelijk. De footprint van producten, ook in de AgriFood, is gemiddeld genomen voor 85% afhankelijk van de footprint die wordt veroorzaakt door derden in de waardeketen. Hier ligt dus een enorm verbeterpotentieel, maar tegelijkertijd ook een enorme uitdaging. Want waar te beginnen? Door de sterke globalisering bestaan de meeste waardeketens uit steeds meer schakels. Hierdoor is het een uitdaging om inzichtelijk te krijgen waar de milieu-hotspots zitten. Dat inzicht is essentieel om de juiste beslissingen te nemen die zowel voor u, als voor uw stakeholders de grootste winst opleveren. Welke toeleveranciers dragen het meeste bij aan de footprint van uw producten en welke mogelijkheden zijn er om deze te verlagen? Waar ligt de grootste verspilling in de gebruiksfase van producten en hoe kunt u daar verandering in brengen?

Boudewijn Mos, oprichter en directeur Business Development van Ecochain Technologies legt tijdens zijn sessie – mede aan de hand van business cases – uit waarom het van groot belang is dat organisaties in de AgriFood sector de milieu-hotspots in hun waardeketen onder de loep nemen en vooral welke stappen er genomen kunnen worden om de grote verbeterkansen te pakken.

Martijntje Vollebregt

Boudewijn Mos