Wethouder Maarten Offinga gaat in de sessie de discussie aan met mensen uit de praktijk, boeren die werken aan agrarisch natuurbeheer.

Werken de uitgangspunten van de overheid, geven de resultaten perspectief voor weidevogels en biodiversiteit? Zijn de wensen van de overheid überhaupt wel met de moderne landbouw te combineren? Welke stippen aan de horizon weten overheid en bedrijfsleven in deze sessie te formuleren? Hoe versterken ze elkaar en waar liggen onbenutte kansen?

Jan Bosch heeft een melkveebedrijf met 185 melkkoeien en past agrarisch natuurbeheer toe in zijn bedrijfsvoering. Kom er achter wat zijn drijfveren zijn om melkveehouder te zijn? Hoe kijkt hij aan tegen een veranderende melkveesector en hoe speel je hier met je bedrijf op in?

Jetze Botma is bestuurslid van Living Lab Fryslân Natuur Inclusieve Landbouw en geeft aan dat Nederland in de wereld toonaangevend is waar het gaat om efficiënte voedselproductie. Living Lab Fryslân stimuleert innovaties om ook koploper te worden als het gaat om duurzame voedselproductie. Kansen liggen er voor het primaire agrarische bedrijf, het bedrijfsleven en de consument. Zoekvelden van Living Lab Fryslân zijn onder andere: de biodiversiteit en het landschap, de circulaire boerderij, voeding en gezondheid, voeding en gemak, voeding en high-tech. Jetze Botma neemt u mee in deze uitdagingen en formuleert nieuwe stippen aan de horizon.

Jan Cees Vogelaar

Maarten Offinga

Jan Bosch

Jetze Botma